HM-Teambuilding


'Door het oog van het paard kijk je naar je ziel'


- Wat verstaan we nu onder Teambuilding aan de hand van; 'Horsecoaching'?


Teambuilding met behulp van paarden: "het paard als spiegel van jezelf".

Binnen organisaties moet er steeds meer worden overlegd. Hoe vloeiender de communicatie verloopt, hoe beter dit is voor de bedrijfsresultaten. Mensen blijken vaak niet duidelijk te communiceren. Zij zeggen het één maar bedoelen het ander. Dit veroorzaakt vaak onnodige vertragingen en problemen. Deze Horseman-Teambuilding is gericht op het ervaren en verbeteren van de communicatie. Hierbij maken wij gebruik van paarden. In zijn natuurlijke leefomgeving is het paard een kuddedier, dat bij gevaar op de vlucht slaat. Het gedrag van paarden is sterk afhankelijk van hun rol in de kudde. De kudde wordt geleid door de alfamerrie en beschermd door een hengst. De signalen van de leidmerrie zijn van essentieel belang voor het overleven van de kudde; zij leidt de andere paarden naar voedselrijke plekken, naar de drinkplaatsen en geeft aan wanneer er gevaar dreigt. Reeds eeuwen werken mens en paard al samen. Wie iets wil bereiken met een paard, zal de leiding moeten nemen. Een paard zal alleen naar u luisteren als de opdracht eenduidig en direct is. Non-verbale communicatie is daarbij van essentieel belang. In de teambuilding kan er individueel of in team met een paard gewerkt worden. Verschillende competenties kunnen aan bod komen; bijvoorbeeld: effectiever communiceren, grenzen stellen en/of verleggen, verbeteren samenwerken, ontwikkelen leiderschap, verbeteren doelgerichtheid e.d.


- Er kan meer uit een team gehaald worden...


U leert de kwaliteiten van uw collega's kennen en u raakt beter op elkaar ingespeeld. Als de collegialiteit bij de medewerkers goed ontwikkelt is, snijdt het mes aan twee kanten. Zowel het belang voor de individuele werknemer als dat van het bedrijf is daarbij gebaat. Zo creëert u meer daadkracht voor uw organisatie. Afhankelijk van het doel van de teambuilding wordt er door ons meer maatwerk aangeboden. In ieder geval krijgt het team meer inzicht in de individuele behoeftenen hoe deze in relatie staan met het team- en organisatiedoel.


- Redenen om aan teambuilding te doen?


* om meer uit een team te halen dan er nu uitkomt

* om elkaars kwaliteiten beter te leren kennen

* om een betere sfeer te creëeren

* om elkaar beter te leren kennen

* om de neuzen één kant op te krijgen

* om eerlijker te zijn naar elkaar en om elkaar feedback te kunnen geven

* om meer gebruik te maken van elkaars expertise en van elkaar te leren


- Wat levert dit alles nu op?


In HM-Teambuilding gaan we de confrontatie aan met jezelf, waarbij het paard als spiegel is van je non-verbale communicatie, van wat je uitstraalt in gedrag en in overtuiging. Het kan de volgende vaardigheden opleveren:


* luisteren naar jezelf en naar anderen

* effectief samenwerken

* zelf reflecteren

* Waarnemen en interpreteren

* Grenzen stellen


De begeleiding is dusdanig, dat één en ander confronterend kan zijn maar er wordt op een positieve manier feedback gegeven, zodat er altijd wel een leermoment is en/of een gedragsverandering ontstaat.

Na een teambuilding aan de hand van "Horsecoaching", gaat het team naar huis met:


* een bijzondere ervaring over samenwerken

* een positieve, inspirerende sfeer in het team

* een sterkere band met het team en een onderling vertrouwen

* open communicatie en feedback op handelen

* inzicht in eigen gedrag en dat van andere teamleden

* zin om met plezier en passie aan het werk te gaan


"Horsecoaching" is dus praktisch en ervaringsgericht waarbij leren door doen centraal staat, hierbij zijn plezier hebben en samenwerken onze belangrijkste items.

Voor een programma op maat neem gerust vrijblijvend contact op en er wordt bekeken wat er voor u kan gedaan worden.