'Gedragsherapie bij paarden'


Bij gedragsafwijkingen bij paarden ga ik eerst steeds na of het gaat over aangeboren afwijkend gedrag of aangeleerd afwijkend gedrag.

Aangeboren afwijkend gedrag is eerder genetisch en komt vaak voor door verkeerde 

keuzes bij het fokken (bv. inteelt, fokken gericht op schoonheid, prestatie...) Er wordt bij de selectie weinig tot geen rekening gehouden met het karakter. Hier zal therapie dan ook veel moeilijker zijn en veel langer duren voor er resultaat kan geboekt worden.


Bij aangeleerd afwijkend gedrag, heeft het paard door invloeden van buitenaf afwijkend gedrag aangeleerd maar is dit niet van oorsprong. Een paard vertoont vaak afwijkend gedrag om zichzelf te beschermen uit angst, meestal door een licht tot zwaar trauma dat hij zelf heeft opgelopen bv. door agressieve omgang, aangevallen door ander dier of soortgenoot, ongeval... Een paard kan ook perfect afwijkend gedrag vertonen door emotionele stoornissen door zichzelf niet goed in zijn vel te voelen, miscommunicatie, stress, verveling...

Hiernaast is het ook perfect mogelijk dat een paard gaat bluffen, mensen vragen vaak mijn hulp voor paarden die angstig gedrag vertonen waarbij ze van alles schrikken...

Vaak heb ik ontdekt dat ze deze houding hebben aangeleerd omdat ze ontdekt hebben 

dat dit een manier is om de mens te domineren en ondertussen van het echte werk onderuit te kunnen. in situaties van angst schrikken de baasjes meestal meer dan de paarden zelf waarbij de mens zijn freeze houding gaat aannemen en wat voor het paard 'pauze' betekend...


Hiernaast ga ik ook steeds proberen terug te gaan naar de basis en zoveel mogelijk informatie uit de voorgeschiedenis van het levenspad dat het paard reeds bewandeld heeft te verzamelen. Problemen hebben altijd wortels en het is net bij deze wortels dat er moet begonnen worden, dus eerst afbouwen om vervolgens terug te kunnen op-bouwen.

Bij dit alles wordt de eigenaar nauw betrokken maar soms is het ook noodzakelijk om tijdelijk beide partijen even te scheiden en individueel verder te werken om later terug te verenigen tot een beter geheel.

Er wordt ook steeds gewerkt op ieder zijn eigen tempo en niveau zodat het steeds aangenaam aanvoelt voor elke betrokken partij. De natuurlijke behoeften van het paard worden steeds centraal geplaatst en er wordt steeds gewerkt aan harmonie tussen mens en paard gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. We vertrekken vanuit de vraag wat wij voor ons paard kunnen doen in plaats van wat het paard voor ons moet doen.