Gedragstherapie

Therapeutisch werk ge-baseerd op Natural Horse-manship om mensen te helpen met hun paardenproblemen. Dit van gelijk welke aard en in elke tak van de paardensport.

HM-Coaching

Hierbij staat het paard centraal en gaan we de spiegel leren zijn voor ons paard waardoor het paard ons anders gaat bekijken en zo beter gaat begrijpen.MH-Coaching

Hierbij staat de mens centraal en gaan we het paard gebruiken als spiegel van onze ziel. Wat je zal zien, zal je niet altijd fijn vinden maar ga je wel veel uit leren!


Training

Elk geschreven boek geef ik nieuwe 

hoofdstukken en aan elk verhaal een nieuwe wending, elk onbeschreven boek 

probeer ik een mooi verhaal te schenken.


Stages-clinics

Er worden variërende stages en clinics 

georganiseerd uit het Natural Horseman-ship aanbod. Dit kan gaan van een zelf georganiseerde stage tot een stage op aanvraag van uzelf, club, vereniging...

E.H.B.T.

'Eerste Hulp Bij Trauma'

is een therapeutische re-validatie en begeleiding
van uw paard en uzelf na 
het oplopen van een lichtetot zware traumatische er-varing. Waar alle hoop
verloren lijkt, start mijn missie!
U kunt mij ook steeds contacteren om bijstand te vragen bij urgentie.

Cursussen

Er worden variërende cursussen en lezingen georganiseerd uit het Natural-Horsemanship aanbod. Hiernaast komen ook heel wat 'must knows' aanbod want na jaren er-varing word ik vaak ge-fronteerd met het feit dat er vaak problemen ont-staan door een te weinig 

aan kennis bij de basis.

Teambuilding

Bij teambuilding aan de hand van Horsecoaching kijk je door het oog van 

het paard naar je ziel. Het 

paard wordt gebruikt als spiegel van jezelf waar-door je jezelf beter leert kennen maar ook de ande-ren uit je team. Hierbij staat de nonverbale com-municatie en samenwer-king centraal.